یکم آبان ماه، روز آمار و برنامه‌ریزی است. در این روز جهانی، قدرت اعدادی را جشن می‌گیریم که تصمیم‌های ما را هدایت می‌کنند، آینده ما را شکل می‌دهند و داستان‌های‌مان را تعریف می‌کنند. به داده‌ها اعتماد کنید و به قدرت آن ایمان داشته باشید.

در پس هر آماری، داستانی وجود دارد و اعداد فقط برای شمارش نیستند، بلکه صحبت می‌کنند. در روز جهانی آمار، بیایید به حرف‌های آنها گوش و اجازه دهیم مسیر ما را به جلو هدایت کنند.

در دنیایی مملو از اخبار و اطلاعات، این آمار دقیق و شفاف است که راه ما را روشن می‌کند. در این روز جهانی، بیایید قدرت خاموش اعداد را در شکل دادن به فردایی روشن‌تر بشناسیم.

ما برای نوآوری و خلق ارزش، نیاز به داده‌های ملی داریم.

روز جهانی آمار مبارک!