مرگ سرنوشت است،

اما برای آنها که جهان را زیبا و شکوهمند زیسته‌اند و‌ یادشان در میان خانواده و دوستان ماندگار است، مرگ ابتدای یک زندگی است.

سرهنگ سید محمد رحمانی خضری روزگارش را در قامت یک وطن پرست واقعی صرف خدمت به میهن و مردمش کرد.

او غیرتمندانه زیست و حیاتش سرشار از لحظه‌های ساختن و رونق بخشیدن به زندگی دیگران و‌ پاسداری از وطن بود.

عشق او به همسر و فرزندان‌اش همچون خورشید گرمابخش زندگی ایشان بود.

یک قرن زیستن سربلند سهم هر کسی در این جهان نمی‌شود، اما سهم سید محمد رحمانی ‌خضری شد تا با حضور مهربان و آرام‌بخش خود به لحظه‌ها و روزهای تمامی خانواده و دوستان و آشنایان غنایی چندباره ببخشد.

پاییز نامهربان در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ سید محمد رحمانی را با برگ‌های زرد خود ربود و خانواده را در یلدایی اندوهگین فرو برد.

باشد که روح نجیب و ناب او‌‌ در جوار پروردگار مهربان آرام گیرد.

حضورتان در مجلس ختم مجازی پدر آقای سعید رحمانی، بنیان‌گذار شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد. جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۸ به وقت تهران. برای شرکت در این مراسم در تاریخ و ساعت ذکر شده روی این لینک کلیک نمایید.