سایر سرمایه‌گذاری‌های سرآوا

فهرستی از برخی ديگر از شرکت‌های حوزه اقتصاد ديجيتال كه سرآوا در آنها سرمایه‌گذاری كرده است: