شانزدهم آذر، «روز دانشجو» می‌تواند یادآور اهمیت آموزش همراه با نوآوری باشد. توجه به خلاقیت و نوآوری در کنار آموزش، زمینه‌ساز پرورش نسلی می‌شود که خلاق است و به کارآفرینی و نوآوری اهمیت می‌دهد.

روز دانشجو یادآوری می‌کند که دانشجویان امروز، با ایده‌های بدیع و رویکردهای خلاقانه خود، می‌توانند پایه‌گذار تغییرات مثبت و پایدار در جامعه و آینده باشند. بسیاری از ایده‌هایی که در ذهن دانشجویان جوانه می‌زند، قابلیت این را دارد تا به نوآوری بزرگی در آینده تبدیل شود.

این روز فرصتی است تا به دانشجویان یادآوری کنیم که هر یک از آن‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری جهانی بهتر دارند.

تبریک روز دانشجو به همه آن‌ها که با علم و نوآوری، فردایی روشن‌تر می‌سازند.

روز دانشجو مبارک!