سرمایه‌گذاری

به شما کمک می‌کنیم تا الگوی موفقیت باشید

در عبور از دنیای پیچیده‌ی امور مالی، سرآوا همراه شماست. ما نه تنها در استارتاپ شما سرمایه‌گذاری می‌کنیم، بلکه به شما در جذب سرمایه در مراحل عرضه خصوصی، عرضه اولیه عمومی (IPO) و ادغام و تملیک (M&A) در آینده نیز کمک خواهیم کرد.

جذب سرمایه

استارتاپ در هر مرحله‌ای به منظور کسب جایگاه ایده‌آل برای دستیابی به موفقیت، سرمایه نیاز خواهد داشت. ما برای جذب سرمایه‌ی مورد نیاز در مراحل ابتدایی، میانی و نیز در طول مرحله‌ی رشد به شما کمک خواهیم کرد. ما می‌دانیم که تخصص و تمرکز اصلی شما تکنولوژی و کارآفرینی است؛ بنابراین درک نیازهای مالی و سرمایه‌ای شما را به‌عنوان یکی از توانمندی‌های کلیدی‌مان در اولویت قرار داده‌ایم. ما به شما در انجام راستی آزمایی‌ها و ارزیابی‌های تراز جهانی برای ایجاد ساختار سرمایه‌گذاری صحیح، کمک خواهیم کرد.

fundraising

راستی آزمایی

یک ارزیابی جامع از تمامی جنبه‌های کسب‌وکار، امکان اتخاذ تصمیمات بهتر و دقیق‌تر را برای‌تان فراهم می‌کند. فرآیند راستی آزمایی، باعث ایجاد درکی عمیق از فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار، سیستم‌های گزارش مالی، بسترهای فنی، فرآیندها مدیریت استعداد و چارچوب‌های حقوقی شرکت شما خواهد شد. ما برای شناسایی بخش‌هایی از کسب‌وکار که نیاز به تغییر یا توسعه و بهبود دارند در کنار شما خواهیم بود. این عملیات باعث قوی‌، بهینه‌ و مقیاس‌پذیرتر شدن کسب‌وکار شما می‌شود. با کاهش ریسک‌های عملیاتی کسب‌و‌کار، ارزش استارتاپ شما ارتقا پیدا می‌کند.

due

ارزش‌گذاری

تعیین ارزش استارتاپ شما، نوعی معیار برای تشخیص موفقیت‌تان است. برخورداری از یک ارزش‌گذاری قابل اتکا برای کسب‌وکار، موقعیت و قدرت مذاکره‌ شما را تقویت خواهد کرد. ما تاکنون ارزش‌‌گذاری‌های فراوانی روی استارتاپ‌ها در ایران انجام داده‌ایم و به خوبی روش و جزئیات این فرآیند را می‌شناسیم. بنابراین به شکل شایسته‌ای برای ارزش‌گذاری کسب‌وکارتان در مراحل مختلف جذب سرمایه، در کنارتان خواهیم بود. ارزش‌گذاری یک کسب‌وکار بر مبنای جریان نقدینگی مورد انتظار،‌ رشد درآمد‌های آتی، سهم بازار قابل دستیابی، توجه خریداران داخلی و بین‌المللی و در نهایت شناسایی دارایی‌های نامشهود صورت می‌پذیرد.

valuation

ادغام و تملیک و عرضه اولیه سهام

هر بنیان‌گذاری در رویای خود، اثرگذاری بر دنیای اطراف، کمک به مردم برای شکل دادن عادت‌های نوین و حل مشکلات به شیوه‌ای جدید را برای استارتاپ خود تصور می‌کند. سرآوا می‌خواهد به شما کمک کند که نتیجه‌ی تلاش‌های خود را به چشم دیده و شاهد موفقیت کسب‌وکارتان باشید. ما به شما در ایجاد یک برنامه‌ریزی موفق برای عرضه اولیه سهام (IPO) یا اجرای ادغام و تملیک (M&A) کمک خواهیم کرد.

ipo

 

ما از کارآفرینان مستعد با تیم‌هایی عالی استقبال می‌کنیم، کارآفرینانی که می‌خواهند در جهان تحول ایجاد کنند.