فرصت‌های شغلی

فرهنگ، مهمترین ارزش

ما در سرآوا همواره برای ایجاد الگوهای موفق‌ به دنبال بهترین‌ها هستیم؛ کسانی که از تخصص و استعداد لازم برای کمک به کارآفرینان برخوردار بوده و مهمتر از آن به ارزش‌های کلیدی سرآوا باور داشته باشند، در اولویت پیوستن به تیم ما قرار دارند.

ارزش کلیدی ۱تلاش برای تعالی

معیارهای ما، متعالی هستند و ما در هر لحظه از زندگی خود برای عملی کردن این معیارهای متعالی، مشتاقانه در تلاش هستیم.
corevalue1

ارزش کلیدی ۲تشنه‌ی یادگیری، الهام بخش و پرشور

ما ۷۰ درصد از زندگی خود را با کار کردن سپری می‌کنیم. پس آن را همچون زمانی که دستاوردی بزرگ در انتظارمان است، با شور و اشتیاق انجام می‌دهیم؛ کاری که همواره برای بهتر انجام دادنش، نیاز به یادگیری مستمر داریم.
Jobs4_2

ارزش کلیدی ۳ایجاد محیطی صادقانه و شفاف

ما در گفتار و رفتار خود صادق هستیم و برای تسهیل و تقویت این فرهنگ در سازمان تلاش می‌کنیم. چیزی برای پنهان کردن در محیط کار نداریم و در همه سطوح سازمان شفاف هستیم.
transparent

ارزش کلیدی ۴کار آزادانه، پذیرش مسئولیت

ما هرگز در برخورد با مسائل و مشکلات، برای کنار کشیدن خود شانه بالا نمی‌اندازیم، بلکه برای قبول مسئولیت پیشگام شده و تا حصول نتیجه برای آن تلاش می‌کنیم. ما می‌دانیم که آزادی در محیط کار در کنار مسئولیت‌پذیری معنا پیدا می‌کند. ما می‌توانیم با این آزادی عمل، چشم‌انداز سرآوا را به بهترین شکل ممکن به واقعیت بدل کنیم.

ارزش کلیدی ۵پذیرای ایده‌های جدید و تبدیل آن‌ها به واقعیت

ما به روح کارآفرینی، ابتکار عمل و خلاقیت در هر سمت و مسئولیتی احترام می‌گذاریم و در عین حال برای حفظ و نگهداری چشم‌انداز اصلی خود می‌کوشیم. ما پذیرای ایده‌های جدیدی هستیم که می‌توانند باعث تغییر و بهبود سطح زندگی در جامعه شوند.

ارزش کلیدی ۶جشن برای هر دستاورد کوچک و بزرگ

ما برای جشن گرفتن منتظر پایان ماجرا نمی‌مانیم و هر پیروزی کوچک یا بزرگی را دلیلی برای شادمانی می‌دانیم. ما بر این باور هستیم که قدردانی و جشن‌گرفتن پیروزی‌های کوچک و بزرگ، موجب افزایش بهره‌وری و انگیزه خواهد شد.